Import z Chin – zmiany VAT od lipca 2021

Nowy pakiet VAT dla sektora e-commerce wszedł w życie od 1 lipca 2021. Wpłynie on na koszt importu produktów z Chin, szczególnie tych o niskiej wartości.

Czego dotyczą zmiany VAT dla importu z Chin?

Rząd polski wprowadził zmianę dotyczącą ustawy VAT. Zakłada ona, że od 1 lipca 2021 wprowadzone zastaną zmiany z pakietu e-commerce. Tym samym, małe towary sprowadzane spoza Unii Europejskiej nie będą już zwolnione z VAT. Dotychczas, przesyłki o wartości poniżej 22 euro były zwolnione. Powodem wprowadzenia tej zmiany jest próba uregulowania nieuczciwej konkurencji.

Polscy przedsiębiorcy oferujący produkty wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej nie mieli możliwości konkurować z osobami sprowadzającymi tanie produkty z Chin i sprzedającymi je na polskim rynku. To właśnie w nich nowo wprowadzony VAT uderzy najmocniej. Ograniczenie napływu nieopodatkowanych towarów na pozytywnie wpłynąć na polską przedsiębiorczość. Na właścicielach sklepów internetowych oraz platform sprzedażowych spoczną nowe obowiązki VAT-owskie. Import z Chin pośrednik będzie utrudniony, co ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Uproszczona procedura One Stop Shop – na czym polega?

Zmiana związana z VAT obejmuje również wprowadzenie procedury OSS – One Stop Shop. Obejmie on swoim zasięgiem przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą internetową dla klientów indywidualnych oraz oferowaniem usług telekomunikacyjnych. Unijna procedura OSS ma na celu doszczelnić system podatkowy. Skupi się głównie na transakcjach zawieranych między firmą a klientami indywidualnymi. Zmiana nastąpiła również w obrębie nazewnictwa. Pojęcie sprzedaży wysyłkowej zastąpione zostało terminem Wewnątrzwspólnotowej Sprzedaży Towarów na Odległość.

Równocześnie zniesione zostały progi obejmujące wartość transakcji, od których konieczna była rejestracja oraz zapłata VAT w kraju będącym siedzibą kupującego. Obecnie wynosić on będzie 10 tysięcy euro. W przypadku dokonywania sprzedaży w ramach WSTO poniżej tej kwoty sprzedawca ma obowiązek zapłacić podatek VAT w swoim kraju. Jeśli kwota ta zostanie przekroczona, podatnik zobowiązany zostanie do zapłaty podatku VAT w państwie nabywcy.

Sprzedawcy spoza Unii Europejskiej korzystający z VAT OSS będą mieli możliwość uzyskania zwolnienia z VAT. Dotyczyć to będzie przesyłek o wartości poniżej 150 euro. Import z Chin będzie wpływał na rodzaj procedury VAT OSS. Natomiast przedsiębiorcy spoza Unii Europejskiej pozostaną zobowiązani do posiadania pośrednika, który rozliczy podatek VAT dla transakcji.